El tiempo - Tutiempo.net

6. Bergen en mijnroute

6. Bergen en mijnroute

De route begint bij de kruising met het koninklijke pad van Loja in het gebied van “Chite” (route 5). Na het verlaten van het pad naar links dat naar “La Zarzuela” gaat, daalt dit pad af richting “La Viña”.
Na ongeveer 500 m vinden we een eerste kruispunt waar we rechtsaf moeten slaan langs het pad dat verder gaat naar de enclave “La Solana”, waarbij we traditionele boerderijen tussen olijfgaarden en kleine stukjes steeneiken doorkruisen.
De tour gaat vervolgens richting de “Sierra de La Tosquilla”, eindigend in een oud mijnstadje, van groot cultureel belang. Vanaf hier is er een aansluiting op het wegennet “Parque Cesna”, na 1 km bergafwaarts in westelijke richting richting “Río Pesquera”.

Sierra Ojete-mijn.

Milieu
Als een fundamenteel element van dit pad dat achter de “Sierra de Chite” in zuidelijke richting loopt, zullen we de “Sierra de La Tosquilla” benadrukken, een massief dat behoort tot het Subbético Medio-complex met kalksteenontsluitingen op de top (canchales) bedekt met een interessant grasland in het midden van de berg. Deze laatste presenteert ook Trias-materialen (klei, gips mergel, zandsteen, enz.). Ondanks deze uitzonderlijke geologische context wordt het gebied slecht doorkruist door een hydrografisch netwerk met grote stromen, hoewel er sporadische stromen zijn zoals de “Arroyo del Salto”, een kleine zijrivier van de Pesquera-rivier en bronnen zoals de “Fuentes de Cortijo Solana “.
Misschien begunstigd door dit bergachtige karakter, zijn grote geïsoleerde voeten van steeneiken en galeiken nog steeds bewaard gebleven rond de landelijke gebouwen en interessante stukken mediterrane vegetatie zoals die aan het begin van de route en ten noorden van de ruïnes van de mijnbouw dorp. Deze complexiteit van het leefgebied en het bestaan ​​van verticale bosmassa’s bepalen de aanwezigheid van gewervelde dieren zoals de Slangenarend en de Buizerd die bomen nodig hebben om te nestelen en te rusten. Oehoewaarnemingen in de richting van de “Río Pesquera” komen ook regelmatig voor.

Daarnaast zijn er goede populaties van wildsoorten, vooral de inheemse rode patrijs op de middelste en lagere hellingen van de bergketens die de route omringen.

Panoramisch in Sierra Ojete.

cultureel
Mijnbouw, hoewel aanwezig sinds het 3e millennium voor Christus, vindt plaats in de middeleeuwen, wanneer het een aanzienlijke impuls krijgt als economische exploitatie. Het geprofiteerde mineraal was het aanwezige ijzer en oker dat voor kleurstoffen werd gebruikt. Deze etnologische hulpbronnen, geërfd van de middeleeuwse en hedendaagse mijnbouwactiviteiten die in de omliggende bergen werden beoefend, zijn “Cortijos La Solana”, “steengroeven en ijzermijnen van de “Sierra Tosquilla”, “Cortijo Tosquilla” hacienda, “La Yesera” (gips oven), Via Pecuaria, enz.
Het mijngebied van Sierra Tosquilla heeft een relevant architectonisch en industrieel ensemble dat zeer goed bewaard is gebleven en in gebruik is gebleven van de middeleeuwen tot de jaren vijftig van de 20e eeuw.
Tijdens de middeleeuwse fase werden in deze steengroeven van Sierra Tosquilla exploitatietaken uitgevoerd door middel van steengroevefronten of calerías vanaf het oppervlak van de uitkragende ijzeraders en de eerste scheiding van ganggesteenten. Na de controle van het mineraal voor belastingheffing in Torre Pesquera (gelegen in het stroomgebied van de genoemde rivier in de westelijke uitlopers van het massief), werd het mineraal per stallen en schepen naar het Guadalquivir-bekken vervoerd en zo de ovens van de uitzonderlijke metallurgische ambachten bevoorraden van de middeleeuwse Andalusische hoofdstad Córdoba.

 

Video

Galería

Contacto

Ubicación